Organisatie

 Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basisschool die hoort bij het officieel gesubsidieerd onderwijs. Ons schoolbestuur is het gemeentebestuur van Meerhout. Het bestaat uit de gemeenteraadsleden, waarvan het schepencollege, onder leiding van de burgemeester, het dagelijks bestuur waarneemt.

Pedagogische begeleiding

Ons schoolbestuur en het schoolteam laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG).

Om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken, volgen wij de leerplannen van OVSG.

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap MEV_Plus. Hier werken we samen met de gemeentelijke basisscholen van Eindhout-Laakdal en Veerle-Laakdal.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Ons schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB-Kempen van Mol. Dit is een dienst waarop het schoolteam, ouders en leerlingen een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken artsen, pedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen.

CLB Mol

E. Van Hoofstraat 8

2400 Mol

014 33 76 20

Schoolonkosten

Onze school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden viermaal per schooljaar verzameld en gefactureerd. Er wordt best betaald per overschrijving.