Praktisch

Onze schooluren

Lagere afdeling

voormiddag

namiddag

maandag

9.00 uur – 12.10 uur

13.20 uur – 16.00 uur

dinsdag

9.00 uur – 12.10 uur

13.20 uur – 16.00 uur

woensdag

9.00 uur – 11.45 uur

donderdag

9.00 uur – 12.10 uur

13.20 uur – 16.00 uur

vrijdag

9.00 uur – 12.10 uur

13.20 uur – 15.10 uur

Kleutervestigingen

voormiddag

namiddag

maandag

8.45 uur – 11.55 uur

13.05 uur – 15.45 uur

dinsdag

8.45 uur – 11.55 uur

13.05 uur – 15.45 uur

woensdag

8.45 uur – 11.30 uur

donderdag

8.45 uur – 11.55 uur

13.05 uur – 15.45 uur

vrijdag

8.45 uur – 11.55 uur

13.05 uur – 14.55 uur

Opvang

’s Morgens gaan de schoolpoorten open vanaf 8.00 uur. De school voorziet dan opvang.

Wanneer er vroeger of later opvang nodig is, kan je terecht bij de kinderopvangdienst “De Meerkatjes”. De gemeente Meerhout verleent deze dienst in de Gasthuisstraat.

Wanneer je kinderen hiervan gebruik maken, zijn het de begeleidingsdiensten van “De Meerkatjes” die de kinderen naar school brengen of komen halen.

De kinderopvangdienst voorziet verder opvang op woensdagnamiddag, verlofdagen en tijdens de vakantieperiodes. Je kan de kinderopvangdienst bereiken op het nummer 014 30 72 95.

Leerlingenvervoer

Onze school werkt samen met de gemeenschapsschool “De Boomgaard” voor leerlingenvervoer. De leerlingen staan onder toezicht van een begeleider. Ouders vragen leerlingenvervoer aan bij de directie.

 

Afwezigheid

Wij dringen erop aan dat de leerlingen elke dag op tijd aanwezig zijn op school.

In de kleuterschool moeten afwezigheden niet gewettigd worden door attesten. Wij verwachten dat de ouders de kleuterleidsters informeren over de afwezigheden van het kind.

In de lagere school moet elke afwezigheid gewettigd worden. De ouders waarschuwen de school voor 9.00 uur en zorgen later voor het passende attest.

ziekte niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen EN max. 4 x per schooljaar. briefje van de ouders
ziekte meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen OF al 4 x een briefje van de ouders. doktersattest
begrafenis van een familielid. dag van de begrafenis. overlijdensbericht dat aanduidt hoe de leerling verwant is.
godsdienstige feestdag erkende feestdagen verklaring van de ouders
huwelijk van een familielid dag van het huwelijk. huwelijksaankondiging en attest van verwantschap
naar de rechtbank, voor een familieraad, een dagvaarding dag van de oproeping bewijs van de rechtbank
andere reden maximaal 4 halve schooldagen op voorhand officieel document of reden opgeven. Akkoord van de directie nodig.

 

 

Schoolverzekering

De kinderen zijn op school verzekerd bij:

Ethias verzekering

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijk letsel. Ook op weg naar school en naar huis zijn de kinderen hiervoor verzekerd. Ongevallen worden binnen de 24 uur gemeld bij de directie, waar je verzekeringsdocumenten kunt bekomen.