Archive for the ‘Hoofdpagina’ Category

nieuwsbrief 3-4

Beste ouders

De paasvakantie staat voor de deur!

De volgende weken doen we het wat rustiger aan. Vanuit de school zal er minder oefenmateriaal aangereikt worden. Samen met u hopen we op een zonnige periode zodat de kinderen volop kunnen genieten van de buitenlucht.

Momenteel is het nog onduidelijk of en wanneer de lessen hervat worden na de paasvakantie. Zowel 20 april als 4 mei worden nu nog als mogelijke momenten genoemd. Maar dat kan nog veranderen en we volgen net als jullie de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De overheid vraagt uitdrukkelijk dat we tijdens de paasvakantie een rustmoment inbouwen. 

Op onze school hebben we al heel wat voorbereidingen getroffen.  Onze leerkrachten zijn klaar voor de twee mogelijke scenario’s.

Ze zullen heel blij én enthousiast zijn wanneer de school terug gewoon opent.  

Is dat niet het geval dan rollen we andere plannen uit. Hierbij laten we ons leiden door het motto “Niet het vele is goed, maar het goede is veel’.

In de kleuterschool krijgen de kinderen dan een lentebundel. Hierin kunnen ze vrijblijvend aan de slag gaan. Voor onze kleuters blijft nog steeds de link met littleschool.be (zie schoolwebsite).

In de lagere school zal het nodige materiaal tijdig aangeleverd worden zodat we vanop afstand het leren kunnen opnemen. De leerkrachten zullen hiervoor de nodige contacten leggen. Per leerjaar stemmen de leerkrachten op elkaar af en maken ze een keuze uit de leerstof. Er gaat vooral aandacht naar wiskunde en taal. Meestal werken we met online instructiefilmpjes die de ganse dag te bekijken zijn. Gezinnen waar geen computer voor handen is, sturen ons best een mailtje. We proberen dit op te lossen. Verder is onze bedoeling dat kinderen thuis aan de slag gaan en dat we later beperkt terugkomen op deze leerstof (dit noemt men in de media: préteaching).

Voorlopig blijft het gewoon afwachten wat de richtlijnen worden. Blijf goed zorgen voor elkaar. Maak er ondanks alles toch nog fijne dagen van.

nieuwsbrief 30-3

Beste ouders                                              

De paasvakantie staat voor de deur.

Het lokaal bestuur van onze gemeente maakte afspraken met de Meerhoutse scholen om sommige kinderen samen op te vangen tijdens deze vakantie.

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Welke kinderen kunnen er opgevangen worden?

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
  • Enkel kinderen die telefonisch of per e-mail ingeschreven zijn, zullen we opvangen.

We vangen kinderen op in twee vestigingen: lagere schoolkinderen in de Schoolstraat en kleuters in onze vestiging van de Gasthuisstraat. Leerkrachten doen dit tijdens de schooluren. Voor en na onze schooluren zal de opvang verzorgd worden door medewerkers van de BKO. Hiervoor moet u ingeschreven zijn bij de BKO (isabelle.vangeel@meerhout.be).

Ons schoolsecretariaat is deze week geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Kinderen moeten ingeschreven zijn voor opvang tijdens de paasvakantie voor vrijdag 3 april!

Inschrijven kan telefonisch op het nummer 014 30 31 62 of per e-mail:

info@deduizendpoot.net. Let op: maandag 13 april (paasmaandag) voorzien we geen opvang!

Hou het gezond en zorg goed voor elkaar!

het schoolteam

nieuwsbrief 27-3

Beste ouders

In heel wat gezinnen hebben ze ondertussen een evenwicht gevonden in het ‘thuisleren’ en hun gezinsleven. Het blijft een moeilijke opdracht maar we krijgen heel wat fijne en mooie reacties van ouders.  Heel wat ouders blijven positief over het aangeleverde thuiswerk en het digitale werk. U vindt vrijblijvend op onze website nog wat interessante informatie, opdrachten en links. 

Deze week hebben we kinderen opgevangen in onze vestiging van de Gasthuisstraat én in de Schoolstraat. De kleutervestiging van de Sint Jozeflaan is ondertussen gesloten.

Het aantal kinderen blijft eerder beperkt. Volgende afspraken blijven gelden:

  • In de nieuwste richtlijnen wordt aan de scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie.
  • Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.
  • Leerlingen die ziek zijn, moeten thuisblijven.

Voor de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie zijn er nog wat onduidelijkheden. Volgende week sturen we een mail rond met de juiste informatie.

Het schoolsecretariaat is elke schooldag bereikbaar vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur. We zijn bereikbaar op het nummer 014 30 31 62 of per e-mail: info@deduizendpoot.net.

Verder is ons CLB telefonisch bereikbaar, u krijgt er  een voicemailbericht met het mailadres van de vestiging voor niet-dringende zaken, en een GSM-nummer waarop de directie bereikbaar is voor dringende zaken. 

Blijf gezond en blijf goed zorgen voor elkaar!

Website voor onze kleuters
https://littleschool.be/

De Megamaf MOEV? #MOEVinuwkot
kleuters & 1ste graad basisonderwijs
2de en 3de graad basisonderwijs
Allemaal samen

CLBchat
van maandag tot donderdag 14-21u (+ in de paasvakantie)
www.clbchat.be

AWEL
Awel luistert naar kinderen en jongeren
https://awel.be/

nieuwsbrief 20-3

Beste ouders

De regeling voor scholen blijft onveranderd: de lessen blijven opgeschort. In onze drie vestigingen voorzien we voor de doelgroepen opvang.  

Via onze leerkrachten horen we dat de leerlingen thuis op een knappe manier oefenen. Digitaal volgen onze juffen en meesters dat perfect op. Doe zo verder!

De kinderen hebben zeker voldoende oefenmateriaal tot aan de paasvakantie.

Maandag kunnen ook onze vierjarige kleuters aan de slag met een werkbundeltje.  

De hoeveelheid oefenmateriaal is moeilijk in te schatten voor onze leerkrachten.  Afhankelijk van hun leeftijd werken kinderen best dagelijks een uur tot maximum 3 uur.

Thuis  proberen we de structuur goed vast te houden. Kinderen gaan op tijd slapen en staan tijdig op (zoals bij gewone schooldagen). Verder zorgen we voor voldoende afwisseling: thuiswerk voor school, ontspanning en bewegingsmomenten. Het leerproces mag niet stilvallen. Daarvoor rekenen we sterk op jullie, de ouders. Het is zeker niet gemakkelijk om daarvoor te zorgen maar het blijft zeer belangrijk. Iedereen wint hierbij! Kinderen blijven in hun ritme. Belangrijke leerstof wordt stevig verankerd. Het is leuk en verrijkend, we voorkomen verveling en doelloosheid.

Onze telefonische hulplijn (014  26 24 47) door de zorgcoördinator blijft doorlopen op schooldagen van 9.00 tot 12.00 uur.

In gezinsverband spreken we samen met de kinderen af welke activiteiten we kunnen doen, (knutselen, sporten, toneelspelen, filmavond, gezelschapsspellen, fotozoektocht, samen koken …). Schrijf al deze activiteiten op een briefje, steek ze in een pot. Dagelijks trekken we een briefje: lekker spannend en leuk.

Vrijdag 20 maart, ‘Internationale Dag van het Geluk’. Zorg goed voor jezelf en voor iedereen die je lief is. En vooral… blijf gezond!

Verder sprokkelden we volgende ideeën, initiatieven en mogelijkheden. Ze kunnen jullie de volgende dagen wellicht inspireren.

Blijf fit met deze tips van onze leerkrachten lichamelijke opvoeding

Elke dag lezen we op school een kwartier. Dit blijven we thuis doen. Toch wordt lezen anders maar zeker nog leuker met deze leesbingo…

Structuurkaarten helpen ouders de dag indelen

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/

Aanbevolen en leuke tussendoortjes 

www.wiskanjersfilmpjes.be
Instructiefilmpjes per leerjaar van onze wiskundemethode. Wanneer uw kind niet meer weet hoe aan een oefening te beginnen.

www.xnapda.be
Instructie- en automatisatiefilmpjes per leerjaar.

www.iedereenleest.be
Filmpjes van auteurs en illustratoren.

Downloaden van recente nummers Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland (uitgeverij Altiora)
Zonnekind
Zonnestraal
Zonneland

www.fundels.com
Gratis bekijken en beluisteren van 15 prentenboeken met bijhorende spelletjes.

www.smartgames.com
educatieve online spellen.

Tips om met kinderen te praten over het coronavirus:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/hoe-praat-je-met-kinderen-over-het-nieuwe-coronavirus/
https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus

www.ketnet.be
Educatief aanbod lagere schoolkinderen en kleuters.
Lager onderwijs: kijk ook elke dag tussen 8.30 en 10 uur naar Een.

Recente voorstellingen van theater ‘Froefroe’ – wachtwoord: froefroe
https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe

Theatervoorstellingen en muziek in je huiskamer
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/kunst-en-cultuur-rechtstreeks-je-huiskamer

nieuwsbrief 16-3

Beste ouders

De Corona-maatregelen dagen onze school uit om onderwijs de komende weken anders te benaderen. Het zijn tijden waarin we letterlijk afstand moeten houden, maar figuurlijk kort bij mekaar moeten staan.

Voor ons is het belangrijk om het leerproces bij de kinderen draaiende te houden. Daarom zorgen onze leerkrachten voor oefen- en werkmateriaal voor thuis. We zorgen voor digitaal werk: Bingel voor taalopdrachten (voor de derde graad ook Frans) en Scoodle voor wiskundeopdrachten. Deze worden door de leerkrachten klaargezet op maandag en woensdag. De kinderen beschikken over een eigen login, zie agenda. Opgelet, vandaag blijken deze netwerken overbevraagd. Onze leerkrachten van de eerste en tweede graad bezorgden onze kinderen al een grote hoeveelheid opdrachten op papier. Onze leerkrachten van de derde graad zullen daarvoor nog zorgen. De kleuterleidsters maken eveneens voor onze
vijfjarige en kleuters een werkbundel op. Dit zal aan huis gepost worden in de brievenbus voor donderdag 19 maart.

De taken tellen niet mee in de beoordeling. Ze worden ingeleverd na de paasvakantie. We verwachten dat élk kind dagelijks voor school werkt om ‘leerstofverlies’ zo veel mogelijk te beperken. Belangrijk is dat we de regelmaat en de structuur tijdens de komende weken thuis verderzetten. Een mogelijke structuur kan zijn dat er tijdens de voormiddagen voor school geoefend wordt (een afgesproken tijdstip werken in de werkbundel, digitaal werk én een vast leesmoment per dag) en tijdens de namiddag gespeeld, geknutseld, … wordt. Vergeet ook zeker niet je kind voldoende te laten buiten spelen (tip: kinderen zijn tijdens een schooldag minimum anderhalf uur buiten!). Maak ook afspraken over schermtijd en probeer dit te beperken. U vindt hier een interessant schema om een structuur op te bouwen.

Voor ouders die moeilijkheden ondervinden bij het begeleiden van hun kind of vragen hebben, voorziet de school tijdens schooldagen van 9-12u een hulplijn door de zorgcoördinator, op het nummer 014 26 24 47. Zij kan vragen beantwoorden of u in contact brengen met de klastitularis indien nodig.

Hopelijk kunnen de volgende weken ook creatieve ideeën binnen het gezin naar boven brengen om samen zinvol vrije tijd door te brengen (samen koken, samen een wandeling/zoektocht maken, brieven schrijven naar grootouders, …).

Thuis werken met kinderen: hoe pak je dat aan?

Corona

De Nationale veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. Hier kan u onze brief digitaal raadplegen:

Carnaval in de Schoolstraat

DSC_0651

Afbeelding 1 van 40

Carnaval in de Gasthuisstraat

EHBR (Eerste Hulp Bij Ruzie)

Dank je wel aan de ouderraad voor onze nieuwe vestjes!

Bezoek van Sinterklaas

April  2020
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30