Welkom op onze school

Welkom op onze school

Wij werken samen aan de maximale ontplooiing van onze kinderen.
We willen dit waarmaken met zes sleutelzinnen als wegwijzers.


wij voelen ons thuis

welbevinden

Welbevinden op onze school staat voor openheid, waardering en begrip tonen, om met elkaar samen te leven in een warme groepssfeer. Om welbevinden te bekomen bij leerlingen, leerkrachten en ouders is het nodig om op een respectvolle manier goede afspraken te maken en een open communicatie te hanteren. Om bij onze leerlingen een goed welbevinden te creëren is een veilige school- en klassfeer nodig, zodat ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.


wij leren en groeien

ontplooiing

Het lerende kind staat steeds centraal in onze school- en klaswerking en is meer dan de bovenste 10 cm. Onze school zet zich in voor de totale ontwikkeling van elk kind: we streven naar een harmonie tussen weten, kunnen, voelen en zijn. Onze leerkrachten zorgen voor een rijke en sterke leeromgeving, zodat elk kind zich volgens zijn/haar mogelijkheden kan ontplooien.


wij zorgen voor elkaar

zorgzaam

Onze school streeft naar een open en zorgzame sfeer waar iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders, …) zichzelf kan zijn en zo zorg kan dragen voor elkaar. Wij proberen vast te stellen welke zorgen nodig zijn, zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak, om tot een maximale ontplooiing te komen.
Zorgen voor mens, milieu en natuur en zorg dragen voor materialen vinden we een belangrijke attitude om voor te leven en na te streven.


wij staan in de wereld

bewust

We willen onze kinderen doen opgroeien en uitgroeien tot bewuste wereldburgers. Belangrijk vinden we dat ze respect hebben voor zichzelf, anderen, omgeving en materialen.


wij stellen ons open

openheid

Onze school heeft een open blik / brede kijk op de wereld en gaat respectvol om met elk individu en elke groep.
We streven naar verbondenheid via open en respectvolle gesprekken tussen leerlingen, leerkrachten, directie, ouders en omgeving.


wij blijven in beweging

dynamisch

Wij zijn een dynamische school. Enerzijds willen we de kwaliteit die we doorheen de jaren hebben opgebouwd bewaren en bestendigen, anderzijds streven we naar doordachte pedagogische vernieuwing. We trachten maatschappelijk, technologisch en cultureel in beweging te blijven.
Binnen onze school staan we open om te leren van elkaar, zowel op klas- als op schoolniveau. Buiten onze school willen wij in verbondenheid samenwerken met onze externe partners. Een open en duidelijke communicatie is daarbij zeer belangrijk.